Suomalaiset arvostavat apteekkien palveluita

Lääkkeiden suorakorvausta, lääkeneuvontaa ja lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistusta pidetään tärkeimpinä apteekkipalveluina. Suorakorvausta, eli Kelan lääkekorvauksen saamista jo ostettaessa, pitää tärkeänä 92 %, lääkeneuvontaa 87 % ja lääkityksen tarkistusta 86 %.

Seuraavia olivat lääkevaihto edullisempaan vastaavaan reseptilääkkeeseen (81 %) ja reseptin uusimispalvelu (77 %). Tiedot ovat Taloustutkimus Oy:n Suomalaisten apteekkiasiointi 2019 -tutkimuksesta.

Apteekkien jo vakiintuneet palvelut koetaan tärkeiksi. Myös uudemmat palvelut nousivat esiin, ja niitä arvostivat eniten alle 35-vuotiaat. 50–64-vuotiaat pitävät tärkeimpänä reseptien uusimispalvelua.

Verkkoasiointia arvostaa neljä kymmenestä. Reilu kolmannes pitää tärkeinä erilaisia testejä ja mittauksia, lääkkeiden annosjakelua sekä kausi-influenssarokotteen rokotuspalvelua. Lääkkeiden kotiinkuljetus on tärkeää kolmelle kymmenestä.

– Uudet palvelut ovat vielä monille vieraita, ja siksi ne ehkä koetaan vähemmän tärkeiksi. Verkkoasioinnin ja kotiinkuljetusten tärkeys

todennäköisesti kasvaa sitä mukaa, kun niitä opitaan käyttämään, arvioi Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila.

25 % vastaajista arvioi tärkeiksi sairaanhoitajan ja etälääkärin palvelut apteekin yhteydessä sekä terveydentilan ja elintapojen arvioinnin ja suositukset.

Naiset pitävät apteekkien palveluita tärkeämpinä kuin miehet. Samoin itä- ja pohjoissuomalaiset arvioivat apteekkipalvelut tärkeämmiksi kuin länsi- ja eteläsuomalaiset.

 Näin tutkittiin

Suomalaisten apteekkiasiointi 2019 -tutkimuksen toteutti Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 18.–22.1. ja siihen vastasi 1057 iältään 18–70-vuotiasta mannersuomalaista.

Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan 18–70-vuotiasta väestöä. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.