Reseptilääke

DIACOMIT 500 mg jauhe oraalisusp varten 60 kpl

Vaikuttava aine:
STIRIPENTOLI
Vaikutustapa:

estää kohtauksia lisäämällä hermoaktiivisuutta estävän välittäjäaineen (GABA) pitoisuuksia ja tehostamalla muiden epilepsialääkkeiden vaikutusta

Käyttötarkoitus:

vaikeiden toonis-kloonisten kohtausten hoito myoklonista epilepsiaa sairastavilla lapsipotilailla yhteiskäytössä klobatsaamin ja valproaatin kanssa

Pakkauskoko:
60 kpl
Markkinoija:
Biocodex
542,93 €
Tarkista Kela-korvattavuus