apteekkarimme

Me olemme apteekin ammattilaisia

 Suomen apteekeissa kohtaat monipuolisen ja asiantuntevan joukon koulutettuja ammattilaisia.

 

Minä Marjo Rajamäki olen apteekkari -apteekin omistaja- ja kannan kokonaisvastuun apteekin toiminnasta. Työssäni yhdistyvät asiakaspalvelun ja toiminnan kehittämisen lisäksi vastuu yrityksen taloudesta ja henkilökunnasta, potilasturvallisuudesta sekä yhteistyöstä muun terveydenhuollon kanssa. Työni pääpaino on yrityksen johtamisessa, mutta minut tapaa usein myös palvelemassa asiakkaita.

Apteekkarina voi toimia vain proviisorin tutkinnon suorittanut Suomen kansalainen. Lisäksi jatkuva tietojen ja taitojen päivittäminen sekä alan kehittäminen ovat välttämättömiä edellytyksiä apteekkiluvan saamiseksi.

Ennen Sodankylään tuloani minulla oli apteekki Porissa; Sodankylässä olen ollut vuodesta 2012.

Minulle tärkeää on se, että meillä maallakin Lapissa tarjotaan asiakkaille laadukkaita apteekkipalveluja ja otamme myös mielellämme käyttöön uusia toimintamalleja. Esimerkkinä tämä verkkoapteekkitoiminta, jota olemme itse olleet kehittämässä.

Tervetuloa palveltavaksi!